Tytuł projektu: Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur przez firmę P.P.H.U. BIELPAK Maciej Nowak

Cel projektu: Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu przez wdrożenie nowych produktów
Beneficjent: PPHU BIELPAK MACIEJ NOWAK
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020